Vol374嫩模程程程魅惑黑丝车拍私房无内黑丝裤袜撩人诱惑写真71P程程程画语界

Vol374嫩模程程程魅惑黑丝车拍私房无内黑丝裤袜撩人诱惑写真71P程程程画语界

善哉,子之問乎?天定其錄籍,使在不死之中,是孝之家也。

 于是先揉手腕,次揉大椎,积浓颇费寻觅,及见骨后揉之良久,骨节忽然高起,涌而上行,如脱壳然。 萬事之始,從赤心起,心者洞照知事,陽始於陰中,亦洞照。

失血脉应微细,而反见浮大无力,即为虚芤。 讀書知意,戒慎神書,精物鬼使,皆有所因。

而不言从本者,以从本一义,已于少阳太阴发之,而有燥从湿化者,其理不可不明,故特举从中言也。故天主名生之也,人者主養成之,成者名為殺,殺而藏之。

愚人為行乃如是,寧能使命在不死之中,可勿避也。故陽始起於北,而陰始起於南,十一月地下溫,五月地下寒。

此篇所言,人身之六气也。詳復思之,勿懈也。

Leave a Reply