yy6080午夜福利视频未满十八

yy6080午夜福利视频未满十八

诸痈肿,欲知有脓无脓,以手掩肿上热者为有脓,不热者为无脓。不服水土而肿者,胃苓汤,加味五皮汤。

若发惊,是为入脏,主死。肾者水脏,主通二阴。

 一身尽发热而黄,肚热。设或大浮,知邪方盛。

故平人气象论曰∶脏真高于肺,以行荣卫阴阳也。紫苏子汤治肺痹,胸心满塞,上气不下。

又曰∶凡疝者,非肝木受邪,则肝木自甚,皆属肝经。葶苈丸治肺气咳嗽,面目浮肿,喘促不安,小便赤色。

 右为相火,火以济寒,故水得以宣扬也。胸胁苦痛,象如奔。

Leave a Reply