akfuli爱看福利电影网

akfuli爱看福利电影网

脾气虚则四肢不用。 所呼者,自己之元气从中而出;所吸者,天地之正气从外而入。

至于洛书备五行而布列九宫医方,具五味而分行九窍,洛书纵横不离五十医方,始终不外脾胃,洛书以五十居中而宰制八方医方,由脾胃而宣通十二经络。斫轮之说,通于读古,解牛之旨,进于养生。

天之所,人无术以知之者,惟此耳。设无心以为用,则君主失职,莫为支分派别,而化物无所出矣。

此两端者,是皆体实而用虚,外感而内应也。 以肺脏而言,少咳少嗽,自汗痰壅者,伤其天九之阳也。

又按以笼灯曰覆灯,灯无草则灭,草亦木也。大肉尽脱,便如羊屎,则地十之阴将尽而中五之阳随之矣。

凡热极失于汗下,阳气亢闭,反兼胜已之化于外,或手足厥逆,或身冷如冰,血凝青紫成片,脉沉而伏甚则闭绝,似阴证矣。(原注:其证卧起不安、恶闻食臭、默默欲眠、声哑者,宜甘草泻心汤;咽干者,苦参水外洗之;食肛者,雄黄烧烟熏之;脓成者,宜赤小豆当归散。

Leave a Reply