No3624模特允爾三亚旅拍派对剧情主题情趣内衣系列秀豪乳翘臀诱惑写真42P允爾秀人网

No3624模特允爾三亚旅拍派对剧情主题情趣内衣系列秀豪乳翘臀诱惑写真42P允爾秀人网

见三善者,则必生;见四恶者,则必死也。痘夹血泡因肺热,或紫或赤微甚别内服凉血解毒汤,外用针刺出恶血。

疳久下痢名疳痢,香连导滞功最良,青陈厚朴川连草,查麴木香槟大黄。住火片时,用布袋滤去渣,将油称准,每油一斤,对定粉半斤,用桃柳枝不时搅之,以黑如漆,亮如镜为度,滴入水内成珠,薄纸摊贴【方歌】万应膏用贴诸毒,发背痈疽对口疮,川草乌同地莶芨,象皮桂芷芍归羌,苦参木鳖穿乌药,甘独元参定粉黄。

若人感受,内生重病,外生痈肿。大柴胡治邪传经,少阳阳明表裹通,柴胡黄芩赤芍药,半夏枳实大黄同。

每服三钱身热,加黄芩、柴胡,自汗盗汗去升麻,倍人参,加黄耆。未溃托里排脓治,已溃大补养荣灵。

痘出稠密,颗粒碎小,根紧昏黯,顶凹下而紫者,谓之紫陷,皆由毒火郁闭,气不宣通故也,治宜清热解毒,以归宗汤主之。 宜蟾酥丸汗之,再用蟾酥丸细研末,吹入鼻窍。

 应期不溃者,急服十全大补汤托之。川芎当归生地黄芩酒炒川连酒炒木香白术炒水煎服。

Leave a Reply