No969萌琪琪约会日记9P萌琪琪爱尤物

No969萌琪琪约会日记9P萌琪琪爱尤物

遇热化热,遇寒化寒,因表化表,因里化里,因虚化虚,因实化实。孙思邈云:藏毒为痢。

 答曰:此非阳衰湿侵于下,实血虚肺燥,不能行津液于至下也。凡此之类,皆能令人作胀。

问曰:目病皆原内起,何以另列一科也?因逢肾气之亏,形体之劳,精摇于内,汗泄于外,寒氛得以乘之。

按麻黄汤一方,乃发汗之峻剂也。又曰:按《内经》已下,皆谓外中风邪,然地有南北之殊,不可一途而论。

 此一段已将阳虚合盘托出,学者务宜留心体之可也。甘草味甘入脾,脾者土也。

 又论疾诊尺篇曰:夏伤于暑,秋生痎疟。 温病总是一热病,是二阳之正病也。

Leave a Reply