Vol035战姝羽Zina私房写真套图62P战姝羽尤蜜荟

Vol035战姝羽Zina私房写真套图62P战姝羽尤蜜荟

一治肩背沉重,觉内冷者。又俗称:翻花痔、鸡冠痔、营花痔、蜂窠痔、鼠奶痔、牛奶痔,种种不一。

因外感而致者,由邪从外入,或在皮肤,或在肌肉,或在经输,或在血脉,或在脏腑,正气受伤,心君不宁,故不得卧。今见胀而响,是少阳之火浮于上也。

 因心肺之阳不宣,不能化其本经之阴邪,逆于胸而作者,其人无外感可征。 一治心下嘈杂吐水。

[眉批]知非氏曰:《经》曰:阳气者,欲如运枢,起居如惊,神气乃浮。此邪热伤阴,血液不能滋润沟渠,通体皆是一团邪火,急宜攻下,不可迟延。

四大者,地、水、火、风也。近来[2]粗工,一见唇口红肿,不辨虚实,即以大黄、石膏等治之,实症立生,虚症立毙,不可不知也。

此阳竭于上,危亡之候也。李东垣、丹溪遵《内经》肺热一语,专主润燥泻火,似为有理。

Leave a Reply