No4404女神杨晨晨图书馆偷窥主题半裸上身配无内肉丝火辣诱惑写真79P杨晨晨秀人网

No4404女神杨晨晨图书馆偷窥主题半裸上身配无内肉丝火辣诱惑写真79P杨晨晨秀人网

 [31]伤寒者,伤寒热病后患目也。当归一两 熟地黄 白芍药各二两 红花 乳香 白云苓 骨碎补     各一两 广陈皮二两 没药三钱 丁香五钱     共为细末,炼蜜为丸,弹子大,每丸重三钱,用好无灰酒送下。

【注】[1]枣花内障者,风轮傍边,白睛之内,映出白翳,如枣花锯齿之状。『难经』曰:肺重三斤三两,六叶两耳,凡八叶,主藏魄。

[2]金门穴,主治癫狂羊□风。余治按痈疽肿疡、溃疡门。

<3>胁下小肋骨曰季胁,俗名软肋。消之不应者,必施割法,须患者情愿,将死生付于度外,遵古法毒在肉则割,毒在骨则切。

<2>再将草纸卷点着,令烟气熏其口鼻,再燃煤淬入醋内,使热气熏蒸   口鼻,如无煤之处,烧铁淬之亦可,以引五脏血脉,使之通和。注:[1]制针用马嚼环铁者,以马属午,午为火,火克金,取克制之义也。

【注】[1]毛际者,小腹下横骨间丛毛之际也,下横骨俗名盖骨。[33]因他者,因他病后生翳也。

Leave a Reply