Vol120嫩模允儿Claire私房内衣配吊带黑丝秀美腿玉足诱惑65P允儿画语界

Vol120嫩模允儿Claire私房内衣配吊带黑丝秀美腿玉足诱惑65P允儿画语界

[3]意舍穴,主治两胁胀满,疼痛呕吐。服药后忌凉水、生冷、烧酒三日,如不忌此酒,则药无功。

[3]从大都行足大趾后内侧,内踝前核骨下,赤白肉际陷中,太白穴也。[19]从翳风上行,耳后中间难鸡足青络脉中,瘈脉穴也。

[5]若不实时调治,其所壅之血,后必化而为脓。变绿白色,名曰绿风。

若虚弱将欲作脓,跳痛无时者,俱服十全大补汤,外敷乌龙膏。 [3]凡妇人怀孕,及生产后未满百日,俱不宜灸。

仍作烦闷者,以新童便灌之。[2]凡胸骨被物从前面撞打跌仆者重,从后面撞仆者轻。

[54]从合阳下行,□肠中央陷中,脚跟上七寸,承筋穴也。阳明之脉手大肠,次指内侧起商阳,循指上廉出合谷,岐骨两筋循臂肪,入肘外廉循臑外,肩端前廉拄骨旁,从肩下入缺盆内,络肺下膈属大肠;支从缺盆直上颈,斜贯颊前下齿当,环出人中交左右,上侠鼻孔注迎香。

Leave a Reply