VOL049美貌双妹户外露出拉拉激情视觉诱惑无限45P模特合集御女郎

VOL049美貌双妹户外露出拉拉激情视觉诱惑无限45P模特合集御女郎

六者或收或散,或缓或急,或燥或润,或或坚,以所利而行之,调其气,使其平也。热甚则血亏,故口燥心烦,热蒸于外,故汗出,内热太甚,则乞救于外之水而欲为之扑灭,故大渴饮冷,仲景用白虎汤以救之,有不使邪热归腑之意,深一层立法也。

所以近来医家病家,畏桂麻二汤发汗,等于砒毒,毫不敢用,由其不知桂麻二汤,非发汗之剂,乃协和营卫之方也。肺主气,失守则死。

疟之且发也,阴阳之且移也,必从四末始也。有五有三,则生克强弱,变出其间矣。

前阴者,足之三阴、阳明、少阳及冲、任、督、跷九脉之所会也,九者之中,则阳明为五脏六腑之海,冲为经脉之海,此一阴一阳,总乎其间,故曰“阴阳总宗筋之会”也。膀胱之脉,自头背下行两足,小肠之脉,自两手上行肩胛,且脾主四肢,肺主诸气,四经俱病,故当为偏枯,为痿易,为四肢不举。

 故有为狂为癫之异。凡人之寤寐,由于卫气。

【阐释】脉学自《内经》、《难经》以后,历代医家多有论述,明李士材二十八脉最为流行,至清周学海著脉学四书,精详条畅,可谓集脉学之大成。曰“寒则真气去,去则虚”。

Leave a Reply