Vol147嫩模伊诺私房红色内衣露豪乳血滴子遮点喷血诱惑38P伊诺尤物馆

Vol147嫩模伊诺私房红色内衣露豪乳血滴子遮点喷血诱惑38P伊诺尤物馆

脐带剪切即用烙,男女六寸始合宜,烙脐灸法防风袭,胡粉封脐为避湿。(烙脐饼子)豆豉黄蜡等分麝香少许以上以豆豉麝香研匀,浴儿之法五枝汤,冬夏寒温适可当,加猪胆汁去污秽,且滋肌肤免生疮。

牛羊猪肉,皆不得以楮木、桑木蒸炙,食之令人腹内生虫。赤白裹朱,岯赭死原。

 六畜自死,肉中有毒,中其毒者,以此方服之,若能解毒也。惟主小半夏汤止呕,而不加茯苓者,以不渴并无新饮,且呕后已伤津液,不可再行利水,重竭津液也。

鱼无肠胆者,不可食之,三年阴不起,女子绝生。耳起五色,主病在骨者,以肾主骨也。

详见『伤寒论·厥阴篇』内,不复释。胞阻者,胞中气血不和,而阻其化育也,故用芎归胶艾汤温和其血,血和而胎育也。

至六、七日乃解者,正复而邪自退也。 此条注详见『伤寒·辨脉篇』内,故不复释。

Leave a Reply