No2704女神杨晨晨sugar私房床上性感黑色内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真94P杨晨晨秀人网

No2704女神杨晨晨sugar私房床上性感黑色内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真94P杨晨晨秀人网

设或身汗如油,喘而不休,水浆不入,形体不仁,又为绝候也。专用知柏四物滋阴者不足论矣,即用地黄、归脾、四君、八珍以补脾肾者,亦不过苟延岁月而已,余思仲景之法虽失传,然见今之幼科,治小儿疳积有得其旨者。

一日胸中有留饮,其人短气而渴,四肢历节痛。左角刺不可久留;云门刺不可深;五里禁不可刺。

血,鼻中出血者是也。又云:中满腹大,其发濡滞,诚以太阴所至纯是湿土用事,湿甚则阴衰,不能为胃行其津液,又不能散精上归于肺。

若齿黄赤,肺中风,偃卧而胸满,短气,冒闷汗出;视目下鼻上下两边下行至口,色白可治,急灸《短剧方》云∶说曰∶风者,四时五行之气也,分布八方,顺十二月,终三百六十日。 有风遇阳盛,则不得汗;遇阴盛,则汗自出。

伤风者,感冒风邪也。牛膝、石斛等入汤,擘碎用之。

夫冬月阳在内而阴在外,夏月阴在内而阳在外,故伤寒应发热而不发热为重,以其寒外束而内无阳也。习汗出者,此肝绝也。

Leave a Reply