No2545嫩模林文文yooki秘书主题白衬衫配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真56P林文文秀人网

No2545嫩模林文文yooki秘书主题白衬衫配肉丝裤袜秀完美身材诱惑写真56P林文文秀人网

拟玉屏风散加味辅正散风,是否候酌。有因脾胃久伤,而生化太微;有因房劳过度,元阳不足,而转运力微,阴血渐虚,即不能滋荣于木,木燥而木病丛生,此红、肿、疼、痛、耳聋、口苦、胁痛、筋挛诸症作矣。

夫病人胃已经实,元阴将亡,已在瞬息之间,苟不急用大黄、芒硝苦寒之品,以泻其亢盛之热,枳实、厚朴苦温之味,以破其积滞之邪,顷刻元阴灼尽,而命即不生。枳壳气味苦凉,陈皮气味苦辛,半夏气味辛平,三味利气宽中,以化宿痰宿食,推陈致新,使津液易达。

 他如经水来而色淡者,火化不足也,法宜补火;经水来而黑紫块者,火化太过也,法宜清热;经来过多而心烦者,血骤虚也,法宜养血;经来少而腹痛者,气之滞也,法宜调气;经行衍期,淋漓不断者,气衰脾弱,不能统约也,法宜甘温扶阳;经过后而腹空痛者,气血之骤虚也,法宜调和气血;当期过月而不行者,有妊有不妊也,妊者不必治,不妊者经之闭也。又热论篇曰:今夫热病者,皆伤寒之类也。

真气健旺,则矫捷自如,出纳有节,焉有舌不能转,肢不能举,睡中流涎不觉者乎?因逢肾气之亏,形体之劳,精摇于内,汗泄于外,寒氛得以乘之。

《元史》耶律楚材,用大黄治士卒病疫,足见邪伏于里。加鹿茸者,取纯阳之质,以助真阳之气;佐姜、草者,有温中之功,又有化阴之意;用葱头以降离阴而下交;用甜酒以鼓坎阳而上行,使麦芽从中以消散其壅滞之气血,不寒不燥,故治此病易也。

身虽大热,无头疼、身痛之外感可据,元阳外越之候的矣。 无论其为热重、寒重或食疟,均于方中加入常山,其效更著。

Leave a Reply