a久久99精品久久久久久蜜芽

a久久99精品久久久久久蜜芽

 若儿死在腹中,何从而知之?用藕节、荷叶、蒂等分为末,每服二钱,热酒调服,或治妇人经病不通,脐腹连腰腿疼痛。

 有言归、芎但能活血,甚误!歌括∶产后血崩不归经,惊伤心而血不生,怒伤肝而血不藏,劳伤脾而血不统。用栝蒌根薄切,用人乳汁拌蒸,竹沥拌晒,为末,炼蜜为丸弹子大,噙化,或治消渴既愈之后,须预防发痈疽之患。

然则胞胎之系,通于心与肾,而不通于脾,补肾可也,何故补脾?十全大补参草,术苓当归与白芍。

故保胎必滋肾水,而肝血断不可罔顾。言论无伦,神不守舍,病似邪也,若以邪治,危亡可待。

或以人参芦煎汤吐之。肥人如此,用南芎、苍术、南星、香附作丸子服。

亦治小儿干疮。不知血管最娇嫩,断不可以精伤。

Leave a Reply