ipvr047正在播放

ipvr047正在播放

病发而有余,本而标之,先治其本,后治其标。主∶妇人少腹坚痛,月水不通。

又曰、有汗不可服麻黄汤,无汗不可服桂枝汤。若阴经自受寒邪,则阳不足而阴有余,故用辛热以助阳抑阴,此温里之药用热者是也。

若上半截润,水不上承,心火炎上也,急急清心救水,俟枯处转润为妥。是以明知迳气之风,不可久当也。

病患两目有黄色者,不久方愈。凡服药吐出不纳,须用姜汁半钟热饮,其吐即止。

 虽有恶风恶寒,亦当先救其里,后解其凡治伤寒,先视两目。四肢乃诸阳之本,而胃主四肢,手足汗出者,是阳明之症也然有自汗出,有头汗出,有手足汗出者,悉属阳明也。

刺入四分,灸五壮。血乱则营在内而为守者反乘于卫,而气为之塞,各失其常道,阴日亏而阳日盛。

Leave a Reply