acg足控福利踩到勃起

acg足控福利踩到勃起

若三、四至一止,或五、六至一止,则主有积聚也。有是证胸中窒反聚痛,不能食,暮躁不得卧,似里实也;但身肿而冷,麻木如痹,此为欲作黄汗也。

轻财者,象火之性,多散也。假如木形之人,法当色青,是为形色相得,不病而贵之形也。

若虽利,利反不快,心下续有坚满,乃所留之饮盘结不欲去也,宜攻之以甘遂半夏汤。答曰:若身有疮,被刀斧脉微气夺也,脉涩血夺也,故曰:法当亡血汗出也。

箭伤有毒,凡鸟兽被箭死者,肉毒,人食之,先服盐汁,次服豆汁,解不及者死。(猪肉贴法)用生猪肉切片,贴于赤肿处,数数更换。

敬感于心者,则其发声必正直肃敛也。详见『伤寒论·厥阴篇』内,不复释。

救自缢死,旦至暮虽已冷,必可治;暮至旦小,难也。使后之为医师者,由是而教;为弟子者,由是而学。

Leave a Reply