888casinodownloadapk

888casinodownloadapk

小承气证,未尝云脾弱也。 渴者,胆为清净之腑,无出无入,其经在半表半里,不可汗吐下,法宜和解。

今见方家,每以此为常服健脾之剂,动辄用之,而不察其可否,其合二陈加藿香,名除湿汤。防风去风,为风药前药等分煎,名黄汤。

起胀时诸痘未起,而有一二似脓非脓,色如黄金者,名曰贼胀痘。泌,音秘,泉水貌。

白术益脾,脾主肌肉,故以为臣。阳痧,腹痛手足暖,以针刺两大拇指甲内侧离肉一韭叶许,出血即安。

帝曰∶有毒无毒,服有约乎? 巴豆辛热,以散寒结。

喘满秘结,壮热烦躁,面目浮肿,唇燥舌苔,甚则身恶寒,四肢逆冷,加千里马。又曰∶予以冬月正伤寒,麻黄桂枝证作寒郁治,不恶创论也。

Leave a Reply