18AV点击进入

18AV点击进入

皆膀胱、肾经病也。少阳三焦井关冲,寻至液门号为荥,俞原中渚阳池取,经合支沟天井中。

【注】铍针之锋末如剑者,主刺寒热相搏,或邪气郁于荣卫,凝滞不通,发为痈疽。学人须审准经络,方可下手,不得混行施治。

惟服竹沥一两者,必滴入生姜汁二三匙,方妥。外斜腋下六寸许,大包九肋季胁端。

不知伏邪在里,其脉沉微涩弱者,乃邪热结于肠胃,气不达于营卫也;其身反厥冷者,邪热结于里,而不达于外,气结于下,而不通于上也;其自利者,乃热结旁流也。阴虚火旺者,脏连六味丸尤捷。

苦坚∶如当归六黄汤加减,以育阴泻火固表;清养∶如西洋参、生地、麦冬、黄连、甘草、小麦、百合、竹叶、茯苓、莲子心之类,择而为剂可也。其主治又不同,故志于此,以质世之博雅,究竟同乎异乎?

必合四君、六君于和解药中,合四物于清解药中,始能战汗而解。目纲【注】目纲者,即上、下目胞之两睑边,又名曰睫,司目之开阖也。

Leave a Reply