OFJE-081 - 奥田咲2016年番号 奥田咲 S1ギリモザ8時間

OFJE-081 - 奥田咲2016年番号 奥田咲 S1ギリモザ8時間

除热祛湿,治痈肿疮疡,肠下血,兼能利水,固齿明目,祛风杀苦参子,一名鸦胆子。其性温热,暑寒宜用,若暑热宜清凉,误服之,反成大害。

今狗脊散内容:味甘,温,无毒。 〔利〕甘辛寒,入肺、胃二经。

白者名女苑,入气分。久服面生光,令人无子。

恶凝水石、巴豆,畏僵蚕、雷丸。肝部药队\〔泻肝次将〕内容:〔害〕但性稍寒,无火者勿服。

建神曲力胜,出福建泉州,范志吴一飞所造百草曲,每块重不过两,曲中大麦,囫囵不碎,劈取咬之,口中觉清香者真。欲取通利者,不得骤进谷食。

色黄,皮薄,肉浓,如色黑、皮浓、肉薄,不堪用。主治皮肤热,恶疮,疽痔,湿痹,下乳汁。

Leave a Reply