No2562嫩模梦心月心愿旅拍私房精致镂空内衣透视秀惹火身材诱惑写真83P梦心月秀人网

No2562嫩模梦心月心愿旅拍私房精致镂空内衣透视秀惹火身材诱惑写真83P梦心月秀人网

[眉批]阴阳,一气耳。若是饮酒食肉而即汗出者,多由其人素缘胃热,一遇饮酒食肉,胃气即动,热气沸腾,薰蒸于上,而汗出于外,不药无伤。

故独闻者,不侔于众;独见者,不合于人。其要在寸口,百脉皆会于此。

阳明主肌肉,邪气遏郁,热毒愈旺,忽然发泄,轻则疹痒,重则斑点,或如桃花瓣,或如紫云色,大小块片不等。予于此证,无论夜间、午后发烧热,或面赤,或唇赤,脉空,饮滚,无神,即以白通汤治之,屡治屡效。

夫脉者,气与血浑而为一者也。因阴虚者,盖以阴虚由于火烧火旺,火邪隔拒于中,阻其上下交接之气。

老人便艰涩,有服麻仁丸而愈者否?若此方而云,益火消阴,断乎不可。

但于阴阳攸分,全无定见,终不若握此阴阳法度,治之庶可无差。饮安无奈何,又不能直吐心肺,只得多方指陈,旁引曲证,广立法门,亦犹王良之诡遇,以期嬖奚幸而获禽,其心实良苦矣。

Leave a Reply