Vol452女神杨晨晨sugar成都旅拍私房半脱黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真84P杨晨晨画语界

Vol452女神杨晨晨sugar成都旅拍私房半脱黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真84P杨晨晨画语界

[3]若触伤正中之孔,则上通于頞,必伤鼻孔之卷肉(俗名鼻须),或再犯   空窍(俗名玉堂),则血流不止,以致鼻目皆肿,满面青紫,神倦头晕   ,四肢无力,痛连脑髓。<目录>外科卷下\刺灸心法要诀行针手法口诀多,撮要编为十二歌,取穴持温进指摄,退搓捻留摇拔合。

[4]如灸疮黑痛,脓汁污秽,及艾火毒盛,  必用薄荷、黄连、葱皮、芫荽煎汤,洗之自愈也。[27]从膀胱俞行二十椎下,去脊中二寸,侠脊胛起肉间,伏而取之,  [28]从中膂俞行二十椎下,去脊中二寸,伏而取之,白环俞穴也。

腿肚红肿,形如云片,游走不定,痛如火烘,由肾火内蕴,外受风邪,膀胱气滞而成也。 【注】[1]曲颊者,颊之骨也。

多生头上及胸乳间,初如李核,渐大如馒,色紫微硬,漫肿不甚疼痛。[2]补筋丸:见□骨伤     [3]万灵膏:见囟骨伤[1]跟骨者,足后跟骨也。

若欠而致脱臼者,乃突滑也,无妨。 <3>去药贴万灵膏,三日一换。

合谷主治破伤风,痹痛筋急针止疼,兼治头上诸般病,水肿产难小儿惊。每次炖热,加香油三茶匙和匀,量病上、下,食前后服之。

Leave a Reply