No3707丽质模特周慕汐baby私房撩裙露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真51P周慕汐秀人网

No3707丽质模特周慕汐baby私房撩裙露无内肉丝裤袜秀翘臀诱惑写真51P周慕汐秀人网

凡胸中满,心下满者,皆气也;腹中满者,或燥矢,或宿食;小腹满者,或溺或血,停蓄而胀满也。茶助阴,姜助阳,使寒热平调,并能消暑、解酒食毒,此方用之屡效,勿以药之平浅而忽之也。

肝伤则血病,当归所以养其血也。中腑必归于胃者,胃为六腑之总司也;中脏必归于心者,心为神明之主也;风入胃中,胃热必盛,蒸其津液,结为痰涎,胃之大络入心,痰涎壅盛,堵其出入之窍,故中腑则不识人也;诸脏受邪,进入于心,则神明无主,故中脏者,舌纵难言,廉泉开而流涎沫也。

上焦满,治以浓朴;中焦满,破以枳实;下焦实,夺以大黄;用羌活者,不忘乎风也。风之伤人也,头先受之,故头疼;风盛则气壅,故面肿。

急以三生饮一两,加人参一两,煎服即苏。师曰∶膏以养筋,故假猪膏以润养之。

一方加此手足太阳、手少阳药也。为气之配,因气而行,成块者气之凝,将行而痛者气之滞,行后作痛者,气血俱虚也,色淡亦虚也,错经妄行者气之乱,紫者气之热,黑则热之甚也,今人见紫黑作痛成块,率指为风冷乘之,而用温热之剂,祸不旋踵矣。

四物四两,加石膏、知母各五钱,名石膏六合汤∶治妊娠伤寒,大渴而烦,脉长而大。又曰∶上则为乳汁,下则为月水,故知乳汁即血也,用以点目,岂有不相宜者哉。

Leave a Reply