NO805童颜巨乳稚气未脱小女仓井优香50P苍井优香秀人网

NO805童颜巨乳稚气未脱小女仓井优香50P苍井优香秀人网

夫人在气交之中,与天地相为流通,苟不先立其年以明其气,临病施治之际,乌乎以用补泻之药哉?又如舌上生苔,口渴不能消水,脉浮大不数,服清热之药,反加谵妄神昏,此症多见不治。

吾恐逆奔而上,有不可得而止之者,若夫依前治法,血止而后又当以人参、川芎、当归、茯苓、橘皮、半夏、甘草为之调理,虚则加木香,热则加柴胡,壅则加桑皮,荆芥,尤在权衡。视左右胁,未有点点黄色者,可治,灸肾俞。

东方木,肝也;西方金,肺也;南方火,心也;北方水,肾也。言外邪不解,内伏水饮,当散表散饮。

即遇一半表一半里之症,仲景未尝概以和解施治。按三阳里症有咽痛,表症咽痛者少,以里未郁热故耳。

)人有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常。夫大肠之实,在下部,行之即是消之。

 上药专于生血,生血乃所以收汗。足冷腰痛,加独活,夜间热,加升麻;汗少,加防风。

Leave a Reply